اخبار

شانزدهم آذر روز دانشجو مبارک

شانزدهم آذر، روزی است که در آن عزت دانشجو را درخشان‌تر از قبل و جايگاه والای دانشجو را بیش از پیش در جامعه یادآور می‌شود. روز فکرهای خلاق، روز اندیشه‌های نو، روز موج‌های سازنده، روز دانشجو مبارک