دانشکده مهارت و کار آفرینی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر سید حسن هاشمی ریاست دانشگاه و دکتر عطااله اژدری معاون دانشگاه و رئیس مراکز آموزش های عمومی و مهارتی و سایر مسئولین دانشگاه و کارمندان پویش نذر مهر در روز شهادت حضرت رقیه (س) برگزار نمود در این همایش 100  دست لباس فرم مدرسه و 90 بسته لوازم التحریر به مدارس  حمایتی خرید خدمات  آموزش و پرورش اهداء گردید .