اخبار

هر مدرسه یک پایگاه همدلی

   کمیته امداد امام خمینی (ره )  شهرستان بیرجند جلسه ای  به مناسبت همایش هر مدرسه یک پایگاه همدلی برگزار کردکه در این جلسه از همکاری صادقانه و خیر خواهانه ازحوزه معاونت مدارس غیر دولتی سما جهت مشارکت در طرح ملی مدارس همدل تقدیر و تجلیل شد .