اخبار

هر مدرسه یک پایگاه همدلی

   کمیته امداد امام خمینی (ره )  شهرستان بیرجند جلسه ای  به مناسبت همایش هر مدرسه یک پایگاه همدلی برگزار کردکه در این جلسه از همکاری صادقانه و خیر خواهانه  دکتر عطاله اژدری معاون دانشگاه و رئیس مراکز آموزش های عمومی و مهارتی مدارس غیر دولتی سما جهت مشارکت در طرح ملی مدارس همدل تقدیر و تجلیل شد .