اخبار

تقدیر و تشکر از مدیران مدارس به مناسبت روز معلم

گزارش تصویری از مراسم تقدیر و تشکر  ازمدیران مدارس سما به مناسبت هفته معلم