اخبار

مسابقات پژوهشی حبابهای غول آسا

دبستان دخترانه سما واحد بیرجند مسابقات پژوهشی حبابهای غول آسا را برگزار نمود

در این مسابقه که با حضور 8 تیم از دانش آموزان پایه های تحصیلی به انجام رسیدهر گروه ترکیبات مختلفی رابه آزمایش گذاشتند و در نهایت تیمهای برتر معرفی و هدایای به رسم یاد بود بهایشان اهداء شد.