پیش دبستانی و خانه بازی پسرانه سما سه شنبه  مورخ   24/07/97 با حضور ریاست دانشگاه آزاد اسلامی و مسئول آموزش ابتدایی   اداره کل بیرجند  و همکاران و اولیاء نوآموزان افتتاح گردید