جهت دانلود فايل برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 اينجا را كليك كنيد.