اطلاعیه ها

جلسه آنلاین توجیهی و آموزشی دانشجویان

 

 

 

سلام جلسه آنلاین  توجیهی و آموزشی دانشجویان محترم در مورد سامانه (آزمون آنلاین دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند ) جهت آشنایی با چگونگی برگزاری امتحانات پایان ترم دروس مشترک با دانشگاه آزاد روز چهارشنبه    99/11/15 ساعت 13 بصورت غیر حضوری( آنلاین ) برگزارمی گردد.    لطفا به صورت میهمان وارد کلاس شوید .  آدرس جلسه:   http://vc.iaubir.ac.ir/learning.