اطلاعیه ها

خبلی مهم ! زمانبدی انتخاب واحد نیمسال دوم 99

خیلی مهم ! زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۹

قابل توجه دانشجویان گرامی

بازه انتخاب واحد ترم دوم سال تحصیلی ۹۹

۱۱ و ١٢ بهمن: ورودی ٩۶ و ماقبل

١٣و۱۴ بهمن : ورودی های ٩٧ و ٩٨

۲۵ الی ۲۷ بهمن : ورودی های ۹۹

حذف و اضافه برای تمام ورودی ها : ۱۳ و ۱۴ اسفند

امور انتخاب واحد و حذف و اضافه فقط در ساعت ٨ الی ١۴ آن روز ممکن است.

تمدید تاریخ مذکور به هیچ وجه ممکن نیست.

انجام همه امور آموزشی و مالی کلیه ورودی ها در سامانه آموزشیار به آدرس edu.iau.ac.ir