اطلاعیه ها

نحوه ثبت و تاييد شماره همراه دانشجويان در سامانه آموزشيار

 

 

دانشجويان گرامي جهت مشاهده اطلاعات و ثبت و تاييد شماره همراه خود جهت اطلاع رساني هاي آموزشيار با كد كاربري و رمز خود با فرمت ذيل وارد سامانه آموزشيار شوند ؛

 

آدرس سايت : Edu.iau.ac.ir

 

مثال: اگر شماره شناسايي دانشجو در سيستم سيدا 111111 باشد ، كد كاربري و رمز آن به صورت زير مي باشد