اطلاعیه ها

مراحل اخذ برگه تردد اتومبیل

 

قابل توجه دانشجویان گرامی

 

طبق هماهنگی های بعمل آمده با واحد دانشگاهی در صورت تمایل می توانید نسبت به اخذ برگه تردد اتومبیل اقدام نمایید .

مراحل اخذ برگه تردد اتومبیل :

1-   اخذ شناسه واریز از واحد مالی دانشگاه آزاد اسلامی ساختمان مرکزی (آقای اسد زاده )

2-   پرداخت مبلغ 500.000 ریال و اخذ معرفی نامه به واحد حراست

3-    صدور برگه تردد توسط اداره کل حراست واحد دانشگاهی