اطلاعیه ها

ثبت نام كارداني پيوسته دانشكده فني و حرفه اي سما بيرجند آغاز شد