اطلاعیه ها

اطلاعيه بسيار مهم زمان بندي انتخاب واحد تابستان

از ساعت 16 روز پنج شنبه دوم مردادماه ثبت هرگونه اطلاعات در سيستم اتوماسيون آموزش و شهريه (اعم از انتخاب واحد نمره - پرداخت الكترونيكي شهريه و صندوق رفاه - ثبت دروس برنامه ربزي ترمي و ...) از طريق  كاربران داخلي اساتيد و دانشجويان اكيدا ممونوع بوده و لازم است مسئول يسيتم واحد دانشگاهي نسبت به قطع دسترسي ثبت و تغييرات اطلاعات اقدام نمايند. لطفا در اسرع وقت اقدامات انتخاب واحد و ثبت نمره و .... انجام گردد.

بعد از اين تاريخ به هيچ عنوان  تغيير امكان پذير نخواهد بود.