اطلاعیه ها

امتحان غیرحضوری(مجازی): برای شرکت در امتحان بر روی گزینه ورود به کلاس کلیک نمایید.

امتحانات  روز يك شنبه22 تيرماه 99

ساعت 8    

بهداشت دهان و دندان

استاد زنگويي   PDF

حقوق كار و تامين اجتماعي

استاد خليلي   PDF

رياضي پيش دانشگاهي

استاد كاظمي   PDF

كنترل صنعتي

استاد چهكندي نژاد   PDF
 سرپرستي سازمان استاد شيرمهنجي   PDF

تاريخ لباس

استاد طاهري   PDF

آشنايي با پارچه و لباسهاي اقوام

استاد طاهري   PDF