اطلاعیه ها

ارائه فرم سلامت توسط دانشجو براي شركت در امتحانات الزامي مي باشد

دانشجويان محترم لطفا در سامانه سلامت وزارت بهداشت قبل امتحانات ثبت نام نموده و پيامك دريافتي از وزارتبهداشت را در صورتيكه علايم بيماري را نداشتند به مسئولين امتحاني ارايه نمايند و يا فرم خوداظهاري را تكميل و بدو ورود به مسوول مربوطه تحويل دهد. در غيراينصورت حق ورود به جلسه را نخواهند داشت براي دانلود فرم خوداظهاري اينجا را كليك نماييد.