اطلاعیه ها

اطلاعيه امتحانات

قابل توجه كليه دانشجويان گرامي :

تقويم امتحانات پايان ترم نيمسال دوم 99-98 به شرح ذيل مي باشد :

ارزشيابي اساتيد : 17/3/99 لغايت 23/3/99

دريافت كارت ورود به جلسه :17/3/99 لغايت 23/3/99

برگزاري امتحانات : 24/3/99 لغايت 8/4/99

قابل ذكر مي باشد انجام كليه موارد فوق منوط به تسويه حساب مالي مي باشد .

 از به همراه داشتن كيف ، كتاب ، جزوه و گوشي تلفن به صورت روشن يا خاموش و... در جلسه امتحان جدا خودداري فرماييد . در صورت مشاهده تخلف محسوب مي شود .

مسئوليت حفظ اشياء شخصي دانشجويان به عهده دانشجو مي باشد .

با توجه به شيوع ويروس كرونا در ايام امتحانات استفاده از ماسك اجباري و رعايت ساير نكات بهداشتي ضروري مي باشد .