اطلاعیه ها

راهنمای شرکت در کلاسهای غیر حضوری و دانلود نرم افزارها

با عنایت به تعطیلی کلاسهای درسی، از تاریخ بیستم اسفند ماه 98 آموزشهای مجازی بصورت برخط(آنلاین) برگزار خواهد شد.

 حضور وغیاب در کلاسها انجام و ثبت خواهد شد، لذا حضور در کلاس الزامی است.

ویدیوی آموزشی ویژه اساتید 

ویدیوی آموزشی  کلاس آنلاین 

نحوه ورود به کلاس آنلاین - ویژه اساتید و دانشجویان : قبل از مطالعه الزامات نرم افزاری و سخت افزاری تهیه شود.

الزامات نرم افزاری وسخت افزاری جهت شرکت درکلاس مجازی 

 

دانلود Firefox windows  

دانلود FireFox Android

دانلود Adobe connect Android