اطلاعیه ها

فرا رسیدن ماه محرم را به عزادارن راستینش تسلیت عرض میکنيم .

 این روزها بیشتر به درسها و پیامهای عاشورا  فکر کنیم

در نبردی که همیشه جاری است

در کربلای اینجا و در عاشورای این زمان، ما در کدامین گروهیم؟

آیا حق را شناخته ایم و باطل را با همه ی تبلیغات وسیع فریبکارانه اش؟ فریفته نمی شویم؟