اطلاعیه ها

تقويم آموزشي نيمسال تابستاني سال تحصيلي 98-97

 تقويم آموزشي نيمسال تابستاني سال تحصيلي 98-97

  • انتخاب واحد: از  98/04/12  لغايت 98/04/15
  • شروع كلاسها: از 1398/04/15
  • ارزشيابي اساتيد: از  1398/05/20 لغايت  1398/05/26
  • امتحانات: از 1398/05/26 لغايت  1398/05/31

 جهت شركت در امتحانات همراه داشتن كارت ورود به جلسه الزامي مي باشد

جهت گرفتن كارت ورود به جلسه بايستي ارزشيابي اساتيد توسط دانشجو انجام گيرد. دانشجويان محترم در ورود اطلاعات ارزشيابي دقت كافي را به عمل آورند.