اطلاعیه ها

تغيير ساعات كاري در تيرماه

قابل توجه دانشجویان و مراجعه کنندگان محترم

 ساعت کاری آموزشکده  فنی و حرفه ای سما  از شنبه مورخ 98/04/15 لغايت 98/04/31 ساعت 7 صبح تا ساعت 14 می باشد.