اطلاعیه ها

تقویم امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

  تقويم امتحانات :

  • پایان کلاسها   97/10/10     
  • امتحانات از: 97/10/15  لغايت 97/10/27
  • ارزشيابي اساتيد و كارت ورود به جلسه امتحان : از 97/10/01 لغايت 97/10/10

  همراه داشتن كارت ورود به جلسه امتحان الزامي مي باشد و در صورت نداشتن كارت ورود به جلسه از ورود دانشجو به جلسه امتحان ممانعت به عمل خواهد آمد. لذا دانشجويان با مراجعه به پورتال دانشجويي نسبت به دريافت كارت امتحان در بازه زماني فوق  اقدام نمايند.

دانشجويان محترم جهت دريافت كارت ورود به جلسه امتحان به موارد ذيل توجه نمائيد.

1 - پرداخت شهريه از طريق منوي پرداخت اينترنتي شهريه در پرتال دانشجويان ( مبلغ شهريه در قسمت ذكرشده  نمايش داده مي شود)

1- در صورت اشكالدار بودن ( اعم از آموزشي - ثبت نام  - مالي - دانشجويي و ... )  بايد نسبت به رفع آن اقدام نماييد

2-  دانشجو  جهت دريافت كارت ورود به جلسه امتحان  بايستي ارزشيابي اساتيد را انجام داده باشد.