اطلاعیه ها

وام صندوق رفاه

قابل توجه كليه دانشجويان:

جهت دريافت وام صندوق رفاه دانشجويي حداكثر تا چهارشنبه مورخ  97/8/9 به واحد حسابداري آقاي روبياتي مراجعه نمايند.