اطلاعیه ها

اطلاعيه

كلاس نقشه برداري آقاي منهدس عطايي سه شنبه 97/08/01 برگزار نمي گردد.