اطلاعیه ها

آزمايشگاه فيزيك

كلاسهاي آزمايشگاه فيزيك آقاي بيدسكي هر هفته سه شنبه ساعت 20-18 در محل دانشگاه آزاد برگزار مي شود.