اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجويان گرامي

كليه كارهاي مربوط به امور فارغ التحصيلي از ساعت 12:30 به بعد انجام مي شود.