اطلاعیه ها

شهريه نيمسال اول سال تحصيلي 98-97 جهت انتخاب واحد

قابل توجه كليه دانشجويان عزيز:

. پرداخت شهريه ثابت در نيمسال اول97/96 قبل انتخاب واحد و بصورت اينترنتي خواهد بود .پس از پرداخت سايت بصورت خودكار جهت انتخاب واحد (در موعد مقرر)  باز خواهد شد

مبلغ پرداختي در قسمت پرداخت شهريه اينترنتي مشخص ميباشد.

ضمنا باقيمانده شهريه به صورت حداكثر 2 فقره چك فقط طرح جديد (صياد) به تاريخهاي 05 / 8 / 1397 و 05 / 9 / 1397 خواهد بود.

دانشجويان متقاضي تخفيف و وام نيز درصورت دارا بودن شرايط  بعد از اتمام انتخاب واحد به امورمالي آموزشكده مراجعه كنند.