اطلاعیه ها

ساعات كار كتابخانه

ساعات كار كتابخانه به جز ايام تعطيل همه روزه از ساعت 10  تا 13

در صورت بسته بودن كتابخانه و ضرورت با تلفن 09157402031 تماس حاصل شود.