اطلاعیه ها

اطلاعيه مهم مالي

 به استحضار کلیه دانشجویان محترم می رساند با توجه به نزدیک شدن زمان امتحانات قبل  از اخذ کارت ورود به جلسه می بایستی نسبت به تسویه حساب (فقط) نقدی اقدام گردد.