اطلاعیه ها

جابجايي ساختمان آموزشكده

به اطلاع كليه اساتيد محترم ، دانشجويان گرامي و مراجعه كنندگان عزيز مي رساند آموزشكده  فني و حرفه اي سما از معلم 60 به محل جديد به آدرس تقاطع خيابان محلاتي و غفاري - ساختمان قديم دانشگاه آزاد منتقل گرديد.

تلفن تماس: 63-32342560 و 32342146