اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجويان گرامي

جهت انتخاب واحد نيمسال اول 97-96 مي بايست ابتدا شهريه ثابت پرداخت گردد . لذا جهت پرداخت به ساختمان قبلي واقع در خيابان معلم ، نبش معلم 60 آقاي روبياتي مراجعه نماييد .