اطلاعیه ها

اطلاعيه ترم تابستاني سال تحصيلي 96-95

                 

آموزشكده فني و حرفه اي سما واحد بيرجند درنيمسال تابستان 96-1395 دروس ذيل را ارائه ميكند:

 

نام درس

واحد

نام درس

واحد

رياضي پيش دانشگاهي

2

كارآفريني

3

زبان پيش دانشگاهي

2

كارآفريني و پروژه

3

فيزيك پيش دانشگاهي

2

اصول سرپرستي

2

فيزيك مكانيك

2

آشنايي با قرآن(برادران)

1

رياضي عمومي

3

وصاياي حضرت امام خميني)

1

زبان عمومي

3

اخلاق اسلامي

2

فيزيك عمومي

2

انديشه اسلامي

2

فارسي عمومي

3

مباني كامپيوتر و برنامه نويسي

2

تربيت بدني عمومي (برادران)

1

كارآموزي

2

دانش خانواده وجمعيت شناسي

2

پروژه

2

رياضي كاربردي

2

 

 

    تقويم ترمي:

    زمان ثبت نام واتتخاب واحد :96/04/17 الي 96/04/21

   زمان برگزاري كلاسها :96/04/24 الي 96/06/01

    زمان برگزاري امتحانات : 96/06/04 الي 96/06/09

تذكر: چنانچه  دانشجويان گرامي متقاضي ارائه دروس تخصصي باشند ، مي توانند اعلا م نمايند تا در صورت به حد نصاب رسيدن و موافقت

                                  مديران محترم گروه درس مورد نظر ارائه گردد .

                    آدرس :بيرجند نبش معلم 60

                    شماره تماس : 3-32421842-    32422827  -056

                                                                                                                                  آموزشكده فني و حرفه اي سما واحد بيرجند