اطلاعیه ها

ساعات برگزاری امتحانات روزهای بعد از مراسم احیاء

قابل توجه دانشجویان:

به دلیل تغییر ساعت کاری اعلام شده از طرف دولت محترم ،ساعات برگزاری امتحانات روزهای بعد از مراسم احیاء به شرح ذیل اعلام می گردد. امتحان روز چهارشنبه 19 رمضان مورخ 96/03/24صبح از ساعت 8:30 به ساعت 9:30   و ظهر از ساعت 11به 11:30 —- امتحان روز یکشنبه 23 رمضان مورخ 96/03/28 - صبح از ساعت 8:30 به 9:30  و  ظهر از ساعت 11 به 11:30 انتقال یافت.