اطلاعیه ها

تقویم آموزشی نیمسال اول 96-95

انتخاب واحد: 

  • ورودی های 93 و ماقبل 93 :شنبه 1395/06/13
  • ورودی های 94: یکشنبه 1395/06/14
  • ورودی های 95: دوشنبه 1395/06/15
  • تمامی ورودی ها: سه شنبه 1395/06/16

 شروع کلاسها:

  • شنبه 1395/06/20

حذف و اضافه:

  • از 1395/06/23 لغایت 1395/06/26

 پایان کلاسها:

  • پنجشنبه 1395/10/16

 ارزشیابی و کارت ورود به جلسه امتحانات: 

  • از 1395/10/06 لغایت 1395/10/13
  • امتحانات:
  • از 1395/10/14 لغایت 1395/10/29