پرتال اساتید

 

پرتال دانشجویان

 

پرتال دانشجویان

 

مناسبت ها و رويدادها

 

برگزاري مراسم تكريم دكتر علي خزاعي مدير كل حراست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان جنوبي و معارفه مهندس علي ذوقي به عنوان سرپرست اداره كل حراست دانشگاه آزاد اسلامي استان با حضور مسؤولان استاني و نماينده مركز حراست كل دانشگاه

برگزاري مراسم تكريم دكتر علي خزاعي مدير كل حراست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان جنوبي و معارفه مهندس علي ذوقي به عنوان سرپرست اداره كل حراست دانشگاه آزاد اسلامي استان با حضور مسؤولان استاني و نماينده مركز حراست كل دانشگاه